ក្រុមហ៊ុន Huaweiស្នើឱ្យតុលាការអាមេរិកលុបចោលការហាមឃាត់របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ

(SHENZHEN) ៖យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ នេះបានឲ្យដឹងថា
ក្រុមហ៊ុន Huawei បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធទី 29 ខែឧសភាថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សនេះបានស្នើសុំឱ្យតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិចរារាំងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធពីការហាមឃាត់ការទិញផលិតផលរបស់ខ្លួន។

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សមួយនេះបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងប្រឆាំងនឹង US Bill កាលពីខែមីនាដោយនិយាយថា
វាមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ហើយថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបរាជ័យក្នុងការផ្តល់ភស្តុតាងលើចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Huawei ។

មន្រ្តីផ្នែកច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei លោក Song Liuping បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា “រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្តល់ភស្តុតាងណាមួយដើម្បីបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុន Huawei គឺបានការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខនោះទេ៕

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Town News
  • រឿង រៃមាស