រឿង «សម្បត្តិបុរស» គឺជារឿងភាគថ្មីរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ Town FullHD TV បន្ទាប់ពីរឿង«រ៉ៃមាស»

(ភ្នំពេញ) ៖ រឿង «សម្បត្តិបុរស» គឺជារឿងភាគថ្មីដែលផលិតដោយ ស្ថានីយទូរទស្សន៍ Town FullHD TV ដែលត្រៀមចាក់ផ្សាយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
ដែលជាស្នាដៃនិពន្ធ និងដឹកនាំដោយ អ្នកស្រី ពាន់ ភួងបុប្ផា បន្ទាប់ពីរឿង «ទឹកចិត្តម្តាយសម័យថ្មី» និង «រឿងរៃមាស» ។

រឿង «សម្បត្តិបុរស» គឺជារឿងភាគខ្មែរ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតក្មេងប្រុសម្នាក់ កំព្រាឪពុក ហើយបានតស៊ូពុះពារគ្រប់ឧបសគ្គ ព្យុះភ្លៀង ដើម្បីរួចផុតពីភាពក្រីក្រលំបាក ដោយប្រាថ្នាចង់មានការងារខ្ពង់ខ្ពស់មានមុខមាត់ក្នុងសង្គម ដើម្បីកិត្តិយសគ្រួសារ និងមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ ។

រឿង «សម្បត្តិបុរស» មានផ្សាយជូនទស្សនាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Town FullHD TV
និង Facebook Page: Town FullHD TV នៅវេលាម៉ោង៨:០០នាទីដល់ម៉ោង៩:០០នាទីយប់។

ចង់ក្លាយជាបុរសល្អត្រូវមានគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះ?បើចង់ដឹងច្បាស់ដើមឆ្នាំ២០២០នេះ

រឿង "សម្បត្តិបុរស" – មានផ្សាយជូនទស្សនាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ…រឿង "សម្បត្តិបុរស" គឺជារឿងភាគថ្មីដែលផលិតដោយ ស្ថានីយទូរទស្សន៍ Town FullHD TVដែលជាស្នាដៃនិពន្ធ និងដឹកនាំដោយ អ្នកស្រី ពាន់ ភួងបុប្ផា បន្ទាប់ពីរឿង "ទឹកចិត្តម្តាយសម័យថ្មី" និង "រឿងរៃមាស" ។រឿង "សម្បត្តិបុរស" គឺជារឿងភាគខ្មែរ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតក្មេងប្រុសម្នាក់ កំព្រាឪពុក ហើយបានតស៊ូពុះពារគ្រប់ឧបសគ្គ ព្យុះភ្លៀង ដើម្បីរួចផុតពីភាពក្រីក្រលំបាក ដោយប្រាថ្នាចង់មានការងារខ្ពង់ខ្ពស់មានមុខមាត់ក្នុងសង្គម ដើម្បីកិត្តិយសគ្រួសារ និងមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ ។រឿង "សម្បត្តិបុរស" មានផ្សាយជូនទស្សនាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Town FullHD TV និង Facebook Page: Town FullHD TV នៅវេលាម៉ោង៨:០០នាទីដល់ម៉ោង៩:០០នាទីយប់ ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម តាមរយៈទូរសព្ទលេខៈ 017 37 8888010 99 7777010 91 7777ឬ តាមរយៈអ៊ីមែល: Sales@towntv.com.kh#សម្បត្តិបុរស#MasFightCambodia#TownKunKhmer#TownFullHDTV#OfficialTownProduction#TownFM102.25#TownNews

Posted by TOWN FULL HDTV on Friday, January 10, 2020

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Town News
  • ដូច្នឹងផង២