អគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍នៃក្រសួងព័ត៌មាន ប្រកាសពីគេហទំព័រ គណនី/ទំព័រហ្វេសប៊ុក (Account / Facebook Page) ដែលមិនមានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងព័ត៌មាន

(ភ្នំពេញ) ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍នៃក្រសួងព័ត៌មានសូមជម្រាបជូនសាធារណជនជ្រាបថា មួយរយៈពេលកន្លងមកនេះទាំងសាធារណជន ទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ប្រភេទបានតាមដាន
អំពីការវិឌ្ឍន៍នៃការឆ្លងជំងឺរលាកសួតដោយវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី (2019nCoV) ។ ទន្ទឹមនេះក៏មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
មួយចំនួនតូច ជាពិសេសបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម បានឆ្លៀតឱកាសកេងចំណេញលើទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាជនជាសកល ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដោយមិនបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ អំពីការឆ្លងជំងឺរលាកសួតដោយវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី (2019-nCoV) នេះ
ធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភ។

អគ្គនាយកដ្ឋានសូមបង្ហាញជូនសាធារណជននូវគេហទំព័រ គណនី/ទំព័រហ្វេសប៊ុក (Account /
Facebook Page) ដែលមិនមានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងព័ត៌មាន ហើយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដូចខាងក្រោម

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Town News
  • ដូច្នឹងផង២