លោក ប៉ែត ពិសី ប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងព័ត៌មានចុះមូលដ្ឋានដើម្បីជួយទុក្ខលំបាលពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ចាម

លោក ប៉ែត ពិសី ប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងព័ត៌មាន ចុះមូលដ្ឋានដើម្បីជួយទុក្ខលំបាលពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ចាម ដែលស្ថិតននៅក្នុងភូមិ មហាសៀកលើ ឃុំ មហាខ្ញុង ស្រុក កោះសូទិន ខេត្ត កំពង់ចាម កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Town News
  • ដូច្នឹងផង២