ស្តាប់​ Pleng ហើយ​ឈ្នះទូរស័ព្ទ​ iPhone 11📱ជា​រៀង​រាល់​ខែ😲!


គ្រាន់​តែ​ចូល​ទៅ​កាន់​ Pleng ​ហើយ​ចុះ​ឈ្មោះជាមួយ​លេខ​ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក រួច​​ស្តាប់​ចម្រៀង​ដែល​អ្នក​ចូល​ចិត្តជា​ការ​ស្រេច​​ 😚 អ្នក​ស្តាប់​ច្រើនជាង​គេ 100 នាក់​ប្រចាំ​ខែ​នឹង​មាន​ឈ្មោះ​ក្នុង​ការ​ចាប់​រង្វាន់​នៅ​លើ​ Facebook របស់​ Pleng ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ 10។ អ្នក​ឈ្នះ​​ប្រចាំ​ខែ​សរុប​​ 20 នាក់​​ចែក​ចេញ​ជា​៖​
✅ អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ធំ​ម្នាក់​ នឹង​ទទួល​ទូរស័ព្ទ iPhone 11 (64GB) មួយ​គ្រឿង​ ស៊ីម Smart លេខពិសេស​តម្លៃ 129 ដុល្លា​រចំនួន​មួយ​ និង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ Pleng Pro 2 សប្តាហ៍​​។​
✅ អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ធម្មតា​ 09 នាក់​ ម្នាក់​ៗ​នឹង​ទទួល​បាន​ ស៊ីម Smart លេខពិសេស 129 ដុល្លា​ ចំនួន​មួយ​ និង​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ Pleng Pro 2 សប្តាហ៍​។​
✅ ឈ្នះ​ធម្មតា​​ 10 នាក់​ ម្នាក់​ៗ​នឹង​ទទួល​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ Pleng Pro 2 សប្តាហ៍​។​
ការ​ផ្តល់​ជូន​ចាប់​ពី​ខែ​ មីនា​​ រហូត​ដល់​ ខែ​ កញ្ញា​ ឆ្នាំ​ 2020។ ដោនឡូត​ និង​ ស្តាប់​ Pleng ដោយឥតគិតលុយសម្រាប់គ្រប់គ្នាណា៎ http://smart.onelink.me/pp89

តោះចូលស្តាប់បទចំរៀងថ្មីៗរបស់ថោនទាំងអស់គ្នា ​(https://pleng.smart.com.kh/album/town-new-songs/51651590/) ស្តាប់ច្រើនឱកាសឈ្នះក៏ច្រើន

ស្តាប់បទចំរៀងថោន នៅលើ Pleng ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់

ស្តាប់​ Pleng ហើយ​ឈ្នះទូរស័ព្ទ​ iPhone 11📱ជា​រៀង​រាល់​ខែ 😲!គ្រាន់​តែ​ចូល​ទៅ​កាន់​ Pleng ​ហើយ​ចុះ​ឈ្មោះជាមួយ​លេខ​ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក រួច​​ស្តាប់​ចម្រៀង​ដែល​អ្នក​ចូល​ចិត្តជា​ការ​ស្រេច​​ 😚 អ្នក​ស្តាប់​ច្រើនជាង​គេ 100 នាក់​ប្រចាំ​ខែ​នឹង​មាន​ឈ្មោះ​ក្នុង​ការ​ចាប់​រង្វាន់​នៅ​លើ​ Facebook របស់​ Pleng ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ 10។ អ្នក​ឈ្នះ​​ប្រចាំ​ខែ​សរុប​​ 20 នាក់​​ចែក​ចេញ​ជា​៖​✅ អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ធំ​ម្នាក់​ នឹង​ទទួល​ទូរស័ព្ទ iPhone 11 (64GB) មួយ​គ្រឿង​ ស៊ីម Smart លេខពិសេស​តម្លៃ 129 ដុល្លា​រចំនួន​មួយ​ និង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ Pleng Pro 2 សប្តាហ៍​​។​✅ អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ធម្មតា​ 09 នាក់​ ម្នាក់​ៗ​នឹង​ទទួល​បាន​ ស៊ីម Smart លេខពិសេស 129 ដុល្លា​ ចំនួន​មួយ​ និង​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ Pleng Pro 2 សប្តាហ៍​។​✅ ឈ្នះ​ធម្មតា​​ 10 នាក់​ ម្នាក់​ៗ​នឹង​ទទួល​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ Pleng Pro 2 សប្តាហ៍​។​ការ​ផ្តល់​ជូន​ចាប់​ពី​ខែ​ មីនា​​ រហូត​ដល់​ ខែ​ កញ្ញា​ ឆ្នាំ​ 2020។ ដោនឡូត​ និង​ ស្តាប់​ Pleng ដោយឥតគិតលុយសម្រាប់គ្រប់គ្នាណា៎ http://smart.onelink.me/pp89តោះចូលស្តាប់បទចំរៀងថ្មីៗរបស់ថោនទាំងអស់គ្នា ​(https://pleng.smart.com.kh/album/town-new-songs/51651590/) ស្តាប់ច្រើនឱកាសឈ្នះក៏ច្រើន

Posted by Official Town Production on Wednesday, April 8, 2020

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Town News
  • ដូច្នឹងផង២