​ក្រុម​កីឡា​តុង​ហ្គីល​ម៉ូដូ​៩​រូប​ទន្ទឹង​​ប្រាក់​រង្វាន់​​​ដល់​ពេល​នេះ​ជិត​២​ឆ្នាំ

​​ក្រុម​កីឡាករ​-​កីឡា​ការិនី​ តុង​ហ្គីល​ម៉ូដូ ចំនួន ៩ រូប កំពុង​ទន្ទឹង​រង់​ចាំ​ប្រាក់​រង្វាន់​ដែល​ខ្លួន​ ឈ្នះ​មេដាយ​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ Asian Tong il Mo Do Championship 2017 នៅ​ឈៀង​ម៉ៃ​​ប្រទេស​ថៃ​កាល​ពី​ខែ​សីហា។ ​

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Town News
  • រឿង រៃមាស