ស្ថាតទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ច្រានចោលការផ្សាយព័ត៌មានគ្មានមូលដ្ឋាន របស់ វិទ្យុអាស៊ីសេរី ដែលចោទប្រកាន់ស្ថានទូតកម្ពុជា

(ភ្នំពេញ) ៖ ស្ថាតទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ច្រានចោលការផ្សាយព័ត៌មានគ្មានមូលដ្ឋាន របស់ វិទ្យុអាស៊ីសេរី ដែលចោទប្រកាន់ស្ថានទូតកម្ពុជា ថាពុំបានជួយសម្របសម្រួលឱ្យអ្នកដំណើរ ដែលខកដំណើរត្រលប់មកកម្ពុជាវិញ កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Town News
  • ដូច្នឹងផង២