សាំងធម្មតាមានតម្លៃ ២៨៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ ខណៈម៉ាស៊ូត ២៦០០រៀល ក្នុង១លីត្រចាប់ពីថ្ងៃ១៦-៣០ មិថុនា

(ភ្នំពេញ) ៖ យោងតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ស្ដីពីតម្លៃលក់រាយ ប្រេងឥន្ធនៈ បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ប្រេងសាំងធម្មតាមានតម្លៃ ២៨៥០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ ខណៈប្រេងម៉ាស៊ូត មានតម្លៃ ២៦០០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ ៕ 

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Town News
  • ដូច្នឹងផង២