តើអតិថិជនរបស់សែលកាត រូបណាជាម្ចាស់លុយសុទ្ធ$100,000 នៅថ្ងៃនេះ!

(ភ្នំពេញ) ៖ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ អតិថិជនទាំងអស់របស់សែលកាត អាចមានឱកាសក្លាយជា​ម្ចាស់លុយសុទ្ធ​១០ម៉ឺនដុល្លារ ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះ គ្រាន់តែតេ ឬផ្ញើ ទៅកាន់ 8888 រង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ រហូតអាចផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ និងជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគេបាន។

អតិថិជនសែលកាតទាំងអស់ អាចបន្តការចូលរួមរហូតដល់ម៉ោង 8:30 នាទីយប់នេះ!

ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះ គ្រាន់តែតេទៅ 8888 ឬផ្ញើសារ SMS “10K” ទៅកាន់ 8888 ដែលបន្ទាប់មកអ្នកនឹងទទួលបានលេខសំណាង 6 ខ្ទង់។

សូមជម្រាបថា ការផ្ដល់រង្វាន់ជូនអតិថិជនរបស់សែលកាត បានផ្ដល់រង្វាន់ដល់អតិថិជន១ម៉ឺនដុល្លារ​ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ប៉ុន្តែបើរកម្ចាស់សំណាងទឹកប្រាក់១ម៉ឺនដុល្លារនោះមិនឃើញ ប្រាក់រង្វាន់នឹងបូកបញ្ជូល​ទៅថ្ងៃបន្ទាប់ ហើយនៅថ្ងៃទី១៦ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២០នេះ រង្វាន់កើនឡើងដល់១០ម៉ឺនដុល្លារ។

ការចាប់រង្វាន់ នឹងត្រូវផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ Youtube នឹងFacebookpage របស់សែលកាត ចាប់ពីម៉ោង 9យប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ៕

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Town News
  • ដូច្នឹងផង២